Ai nịnh ai?

Những tiếng cười thâm thúy giải tỏa căng thẳng để nạp tràn năng lượng chiến đấu....

Ngày đăng: 21-05-2015

846 lượt xem

Ai nịnh ai?

 

Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:

- Tôi giàu anh có nịnh tôi không?

Người nghèo:

- Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?

Nhà giàu:

- Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi không?

Người nghèo:

- Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông.

Nhà giàu:

- Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh  có nịnh tôi không?

Người nghèo:

- Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi.

Sưu tầm

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha